Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô gái ăn một quả táo."

Dịch:The girl eats an apple.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrueGoal

an hay one ???

4 năm trước