"Cô gái ăn một quả táo."

Dịch:The girl eats an apple.

June 24, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TrueGoal

an hay one ???

June 24, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.