Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We read."

Dịch:Chúng tôi đọc.

0
4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrueGoal

câu này thực sự rất khó nghe đấy ^^

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/meoluoivodoi

nghe sao cũng thành we drink

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/BoGia2

Nghe giống we vit

0
Trả lời3 năm trước