"They walk with their parents."

Dịch:Họ đi bộ với bố mẹ của họ.

June 24, 2014

38 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NgocPhuong2004

họ đi bộ với bố mẹ của họ sao lại k dc?

January 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MjuMju2003

vì có their là của họ mà^^

March 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/binngokute

Biết là thế nhưng đâu cần phải khớp từng từ một đâu. Đúng ngữ nghĩa là được ở đây nói bố mẹ là biết là bố mẹ họ rồi. Không lẽ đi với bố mẹ người khác!

September 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/nguyenphamanhhao

Con làm được mà sao cô không làm được ?

August 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/MyGiang20

họ đi bộ với cha mẹ là đúng rồi!

June 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tsukasaren

dịch vầy vẫn đúng, nhưng vì cái này nó không nhận biết hết được mọi cách dịch đó

August 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/xedapkhongyen

họ đi dạo với ba mẹ, ngầm hiểu là ba mẹ của họ. Máy cho sai, cũng hơi đúng đấy chứ?!

October 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Minhhikaru

họ đi bộ với bố mẹ là câu trả lời nên được chấp nhận chứ???

January 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thaiha2004

Bạn thiếu rồi , phải là họ đi bộ với bố mẹ của họ

April 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/TmAnh212316

xàm

August 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguynTunDn485003

duolingo quá tệ

November 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguynTunDn485003

đọc đúng thì thành sai

November 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguynTunDn485003

tao tố cáo

November 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/JadeNguyen646156

Me too

August 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Lalinhhoang

họ đi bộ với cha mẹ là đúng rồi!

March 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguynThnhP114931

họ đi dạo nghe hay hơn

June 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Hau603373

Họ đi cùng bố mẹ họ sao lại sai giai thích cho mình với

January 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Hau603373

Vì bạn c đkb

January 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/haqOy

Mẹ kiếp máy đọc cũng sai

May 16, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NgocLinh30102005

Câu này cũng đúng mà.

September 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/chamanh3

Trong từ chọn có từ "BỘ" đâu mà baot phải dịch như thế nhỉ

March 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/quocdat2007

mình làm đúng câu này

May 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/MatNguyend

Mình đâu có kém

June 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/quythcs5975

Họ dì với bố mẹ của họ chỉ nhầm mỗi chữ dì thôi mà

July 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/guenwwe

Sao parents lai them "s" z

August 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Alex601036

Oh no

August 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Nguynnhng5

cái này dịch máy móc thật đấy

August 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/inuGame

Chúng đi cùng cậu mợ của chúng đk k nhỉ

December 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Tie4Gy
<h1>vãi lồn</h1>
December 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Nam405456

Họ đi bộ với mẹ bố họ :)

January 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/cAn900867

Họ đi bộ với mẹ bố của họ sao lại sai nhỉ???

April 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Huy662313

Cho hỏi có ai ko nghe được từ "with" trong câu này như em không

June 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HuyVo251579

Họ đi bộ với gia đình của họ . v sai s?

July 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguyenPhuo539885

Con

September 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/vnlR9V

Họ đi dạo với bố mẹ của họ

October 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/MaiHngChuy

Họ đi bộ cùng bố mẹ => sai

January 7, 2019

https://www.duolingo.com/profile/TrnDiuLinh136697

họ đi bộ vói bố mẹ

April 30, 2019

https://www.duolingo.com/profile/lthingocan3

Có ai thấy dou k có clb chán hẳn k ạ ??

May 10, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.