"Why are you here?"

Dịch:Tại sao bạn lại ở đây?

June 24, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/blackcatmf

vì sao cũng đc mà má

June 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/iammagician

Why are you here?

September 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/anhhoihp1999

ns tan cux trung vv❤

May 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/bodanghuy

thôi mệt quá

December 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nguyenngoccuong

Tại sao bạn lại ở đây cũng đúng

October 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ntdunghp

thì nó là đáp án chuẩn mà

August 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/duongpt2

tại sao bạn ở nơi này? mà sai

July 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DOPHUONGANH6A6

nói thật ra bé thấy hơi vô lý chút , mong moị người góp ý

March 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/DuckhaiVu

Tại sao bạn lại ở đây mà đâu sai

July 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/vuhoanganh1998

a lại làm sai

June 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thanhdoquang

đáp án ba láp ba sàm

August 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thanhdoquang

dung roi do

August 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/MDBdX3

I'm here to learn E from you :v

April 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Tint174364

Thiếu dấu chấm hỏi mà cũng sai

June 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguynLm916800

Tại sao các bạn lại ở đây. mà sai

February 14, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.