"She found the key to my heart."

แปลว่า:เธอพบกุญแจสู่หัวใจของผม

October 24, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MANAZKS

จีบกันๆhahaha


https://www.duolingo.com/profile/Pick563466

เขิลนะเตงงง5555

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย