"She speaks."

Dịch:Cô ấy nói.

June 25, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LeKhue

Câu này đúng như hơi tối nghĩa (khi dịch ra tiếng Việt). Rất mong Duolingo cải thiện nhiều hơn văn phong tiếng Việt để những bài học phong phú và hấp dẫn hơn.

Cảm ơn Duolingo và đội ngũ Việt Nam rất nhiều :D


https://www.duolingo.com/profile/nguyentheson87

sao khi mình nghe mặc định lại là "nói chậm" vậy, phải bấm ctrl + space thì mới nghe "nói bình thường"


https://www.duolingo.com/profile/buiquangtuan

tại sao lại là speaks ko phải là speak?


https://www.duolingo.com/profile/daohoang

"he, she, it" là ngôi thứ 3 thì động từ phải thêm s hoặc es bạn à


https://www.duolingo.com/profile/nroockey

Ngôi thứ ba là sao?


https://www.duolingo.com/profile/yduta.phan

Ngôi thứ ba là ngôi số ít nha pạn she , he , it


https://www.duolingo.com/profile/yduta.phan

Vì chủ ngữ mang ngôi số ít nên phải dùng speaks chứ không dùng speak na. Chi dùng speak khi churc ngữ là ngôi số nhiều như i , we , you , they ...


https://www.duolingo.com/profile/becauseiloveyou

mình nghĩ là "speaks thì đi vs she he it, còn speak đi vs i,.. " mình cũng gà nên k rõ


https://www.duolingo.com/profile/GemmyMLien

She speaks speaks speaks

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.