"Shespeaks."

Dịch:Cô ấy nói.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeKhue

Câu này đúng như hơi tối nghĩa (khi dịch ra tiếng Việt). Rất mong Duolingo cải thiện nhiều hơn văn phong tiếng Việt để những bài học phong phú và hấp dẫn hơn.

Cảm ơn Duolingo và đội ngũ Việt Nam rất nhiều :D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyentheson87

sao khi mình nghe mặc định lại là "nói chậm" vậy, phải bấm ctrl + space thì mới nghe "nói bình thường"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyennamson

Xin chào lekhue

4 năm trước

https://www.duolingo.com/buiquangtuan

tại sao lại là speaks ko phải là speak?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/daohoang

"he, she, it" là ngôi thứ 3 thì động từ phải thêm s hoặc es bạn à

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nroockey

Ngôi thứ ba là sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/yduta.phan

Ngôi thứ ba là ngôi số ít nha pạn she , he , it

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vietdaophu

Nike

4 năm trước

https://www.duolingo.com/yduta.phan

Vì chủ ngữ mang ngôi số ít nên phải dùng speaks chứ không dùng speak na. Chi dùng speak khi churc ngữ là ngôi số nhiều như i , we , you , they ...

4 năm trước

https://www.duolingo.com/becauseiloveyou

mình nghĩ là "speaks thì đi vs she he it, còn speak đi vs i,.. " mình cũng gà nên k rõ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/GemmyMLien

She speaks speaks speaks

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.