1. Diễn đàn
 2. >
 3. Chủ đề Duolingo
 4. >
 5. #Day 1 of finding English new…

https://www.duolingo.com/profile/khanhcoi3a1

#Day 1 of finding English new words and grammar (me from Vietnam)

How to play: Just to find word and doing some more grammars, ez right=>>

Anyone use Google to find the answer will get banned by Duolingo

Part1: Finding new words (first answer get 5 lingot)

1, ass_s_n__e

2, i_au_u_a_ti_n

3, r_t_ss_r__

4, d_il_

5, sw_ar__g-_n ce_e_o_y

6, a_mio

7, fo_es_w

Part2: Exercise grammar: ( The most amazing articles will get 15 lingot(you should write 150-300 words))

Topic: The best or worst day in your life

COME ON!!! GOD ALWAYS IN YOUR SIDE!!!

October 27, 2019

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tanskill

i'm sorry , i don't know

October 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/LillyUN

me either that was pretty hard :v

October 29, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Tkt21082005
 1. assassinate : ám sát
 2. inauguration : khánh thành
 3. rotisserie : dụng cụ nướng
 4. dwile : cư ngụ (or dgile : mật thất)
 5. swearing-in ceremony : lễ thề
 6. aomio : dị thường
 7. foresaw : đã thấy trước
October 30, 2019

https://www.duolingo.com/profile/bin241009

1.assassinate : ám sát 2.inauguration : khánh thành 3.rotisserie : dụng cụ nướng 4.dwile : cư ngụ 5.swioearing-in ceremony : lễ thề 6.aomio : dị thường foresaw : đã thấy trước

October 31, 2019

https://www.duolingo.com/profile/_pupiie.58
 1. assasinate : ám sát
 2. inauguration : khánh thành
 3. rotisserie : dụng cụ nướng
 4. dwile : cư ngụ (or dgile : mật thất)
 5. swearing-in ceremony : lễ thề
 6. aomio : dị thường
 7. foresaw : đã thấy trước

- Mình hơi thắc mắc chỗ câu 1 á, chữ đó mình làm k biết đúng k nhưng từ ám sát có 2 chữ s (assassinate not assasinate) =))


p/s: the first answer :>>

October 29, 2019

https://www.duolingo.com/profile/MinhKaka2015

assassinate : ám sát inauguration : khánh thành rotisserie : dụng cụ nướng dwile : cư ngụ (or dgile : mật thất) swearing-in ceremony : lễ thề aomio : dị thường foresaw : đã thấy trước

October 31, 2019

https://www.duolingo.com/profile/_pupiie.58

queo quèo queo copy tốt đấy cacban :> nghĩ làm v ròi được gì? ok nếu cậu nói cậu làm trước mình thì nhìn xem! cmt của mình 2 days ago còn caccau *:? vả lại mình làm chỉ part1 nếu các cậu tự làm thì có vẻ các cậu sẽ làm cả part2 chứ nhỉ? hay lại bảo là k biết làm nên chỉ làm part1 :>>

November 1, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ThnhNguynV503935
October 28, 2019
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.