"Tôi muốn thắng một lần nữa."

Dịch:I want to win again.

June 25, 2014

2 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/bamboo_15

once again sao ko dc >.<

June 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/KwangLee1

I want to win once again

July 10, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.