"Tôi muốn thắng một lần nữa."

Dịch:I want to win again.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bamboo_15

once again sao ko dc >.<

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KwangLee1

I want to win once again

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.