Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi muốn thắng một lần nữa."

Dịch:I want to win again.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bamboo_15

once again sao ko dc >.<

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KwangLee1

I want to win once again

4 năm trước