"Ngựa là động vật."

Dịch:Horses are animals.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TramHuynh2

Horse are animal chứ? nếu câu hỏi là những con ngựa là những con vật thì mới trả lời là: "Horses are animals" đúng ko mọi người?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.