Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ngựa là động vật."

Dịch:Horses are animals.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TramHuynh2

Horse are animal chứ? nếu câu hỏi là những con ngựa là những con vật thì mới trả lời là: "Horses are animals" đúng ko mọi người?

4 năm trước