Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những chiếc váy thì màu trắng."

Dịch:The skirts are white.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/superhacker

skirts are white. cũng ok mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nldquy

How about the dresses are white?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/paygate591

Đầm theo như nghĩa hiểu thì nó liền cả áo luôn bạn... Còn váy thì có mỗi phần dưới

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NamTaurus

yep that right

3 năm trước