"He left his girlfriend without paying for the dinner."

Dịch:Anh ấy đã bỏ rơi bạn gái mà không trả tiền cho bữa tối.

June 25, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Huysan

Ai lại làm thế?

June 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/deo0107

good boy :))

October 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/linhhanh

mình không nghe được câu này ấy. Từ "left" thì nghe như "loves", "paying" thì nghe thành "ping". có bạn nào giống mình k

November 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/DungNguyen3387

Anh ấy đã bỏ rơi bạn gái mà không trả tiền cho bữa ăn tối. NHƯ VẬY MÀ CŨNG THỪA CHỮ ' ăn' , hơi bất hợp lí.

August 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/viettuyen

Anh ấy đã bỏ rơi bạn gái của anh ấy mà không trả tiền cho bửa tối. Sai chổ nào?

March 21, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NguyenCong112534

Cau tieng Viet kho hieu qua. Co phai la anh ta bo ban gai ve ma khong tra tien bua toi hai nguoi da an khong

March 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TrngHong17

I am sory ! Hi

July 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguyenCam

Phải là" bạn gái của anh ấy" chứ !

August 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/viettuyen

Anh ấy đã bỏ rơi bạn gái của mình mà không trả tiền cho bửa ăn tối.=> sai chổ nào?

March 24, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.