Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mỗi thứ có một cái tên."

Dịch:Each thing has a name.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phan_van

everything has a name có đúng ko

4 năm trước

https://www.duolingo.com/uehhaminhhoang

everything là mọi thứ bạn à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trieuledinh

each one has a name không dc à

2 năm trước