"It is not my day."

แปลว่า:มันไม่ใช่วันของฉัน

October 28, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Thamonwan16

เขียนถูกเป๊แต่ทำไมผิด งงจริงๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย