"Anh ấy không là người ăn chay."

Dịch:He is not vegetarian.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trung_Mai

tại sao không phải là a vegetarian nhỉ? thấy tl là a vegetarian vẫn đúng :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/cuocdojche

Ghi ngược từ "is not " thành "not is" cuối cùng sai luônnnnnnnnnnnnnnnnnnnn =_=

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhmTrnKhnh3
  • sr
11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.