"Một bữa ăn kết thúc với cà phê."

Dịch:A meal ends with coffee.

June 25, 2014

15 Nhận xét

Sắp xếp theo chủ đề

https://www.duolingo.com/profile/vuquyen

Finish với end khác nhau chỗ nào nhỉ mn?

August 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/khoanguyn93038

Phải dùng finishes

November 20, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Pro18

finishes không được à?

June 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/PhanQuynhA2

Sao sau end lại thêm s vậy mn

July 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/PhNgHoangAnh

Cùng câu hỏi.

October 2, 2019

https://www.duolingo.com/profile/hathuhien

"a meal ends with the coffee" Thêm "the" trước coffee đc ko m.n?

July 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lainuithanh

Ma

November 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Tuanphaman

Sao dùng over lại không được

February 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/LcY2Xm

Over cung la ket thuc nhug sao k dk. Buon

March 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tranduchoa931990

the end of meal with coffee sai ở đâu

August 31, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

To end # to finish

February 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hainam0909

i hate it

August 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hainamhoang

Dùng finish có được không

January 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NhutMinh8

Why not cafe?

August 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/LeHoa640048

Khi nao dung end va khi nao dung finish ai biet chi giup thank

October 2, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.