"Is the answer in the book wrong?"

Dịch:Có phải đáp án trong quyển sách sai?

June 25, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Pro18

"câu trả lời trong cuốn sách sai à"==> vầy mà cũng báo sai

June 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hathuhien

"câu trả lời trong cuốn sách sai à?" Tớ thấy thêm từ "LÀ" trong câu tiếng Việt thật lủng củng khi mà đáp án cứ thêm nó vào. >...<

July 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ksxdcd

Câu trả lời trong sách có sai không? cũng đúng mà !

July 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/LinhMy2

Đáp án trong sách có sai không??

July 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MoYumi1

Câu trả lời trong sách có nhầm lẫn gì không

August 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MoYumi1

Câu trả lời trong sách có nhầm lẫn gì không

August 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/daicanhan

sai lầm khác sai ở đâu vậy? trong lúc họ cũng dịch là sai lầm?

August 25, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.