"Is the answer in the book wrong?"

Dịch:Có phải đáp án trong quyển sách sai?

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Pro18

"câu trả lời trong cuốn sách sai à"==> vầy mà cũng báo sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hathuhien

"câu trả lời trong cuốn sách sai à?" Tớ thấy thêm từ "LÀ" trong câu tiếng Việt thật lủng củng khi mà đáp án cứ thêm nó vào. >...<

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ksxdcd
ksxdcd
  • 25
  • 155

Câu trả lời trong sách có sai không? cũng đúng mà !

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhMy2

Đáp án trong sách có sai không??

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MoYumi1

Câu trả lời trong sách có nhầm lẫn gì không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MoYumi1

Câu trả lời trong sách có nhầm lẫn gì không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/daicanhan

sai lầm khác sai ở đâu vậy? trong lúc họ cũng dịch là sai lầm?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.