Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy luôn mặc những áo màu xanh dương."

Dịch:He always wears blue shirts.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/blackcatmf

sao ko có mạo từ the ?

4 năm trước