"Anh ấy luôn mặc những áo màu xanh dương."

Dịch:He always wears blue shirts.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/blackcatmf

sao ko có mạo từ the ?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.