"Anh ấy luôn mặc những áo màu xanh dương."

Dịch:He always wears blue shirts.

June 25, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/blackcatmf

sao ko có mạo từ the ?

June 25, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.