1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Ai đó đã mở cửa sổ ."

"Ai đó đã mở cửa sổ ."

Dịch:Someone had opened the window.

June 25, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Pro18

someone has opened the window không được à

June 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Tuongthuy1961

đồng ý với bạn pro 18 . Duolingo nên có sự giải thích đáp án.

September 10, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.