"Ai đó đã mở cửa sổ ."

Dịch:Someone had opened the window.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Pro18

someone has opened the window không được à

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuongthuy1961

đồng ý với bạn pro 18 . Duolingo nên có sự giải thích đáp án.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.