Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ai đó đã mở cửa sổ ."

Dịch:Someone had opened the window.

0
4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Pro18

someone has opened the window không được à

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuongthuy1961

đồng ý với bạn pro 18 . Duolingo nên có sự giải thích đáp án.

0
Trả lời3 năm trước