"TodayisTuesday."

Dịch:Hôm nay là thứ Ba.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tunheo23

thứ 3 # thứ Ba v~

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vandungit

Why 3 khác ba???

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/TruongQuyet

đậu 3 cx sai

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/HnhChcNguy

Is tuesday

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hieuchi25

"Thứ 3" sai bởi vì nếu ghi thứ 3 có thể là cái gì đó xếp thứ 3 chứ không phải ngày "thứ ba"

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.