Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Today is Tuesday."

Dịch:Hôm nay là thứ Ba.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tunheo23

thứ 3 # thứ Ba v~

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/vandungit

Why 3 khác ba???

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/TruongQuyet

đậu 3 cx sai

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/HnhChcNguy

Is tuesday

1 tháng trước