"Today is Tuesday."

Dịch:Hôm nay là thứ Ba.

June 25, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã: 3WFF6R để cùng học với team Việt Nam nha!

January 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/tunheo23

thứ 3 # thứ Ba v~

November 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vandungit

Why 3 khác ba???

June 28, 2018

https://www.duolingo.com/profile/quangdung462365

Mình cũng vậy

February 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/TruongQuyet

đậu 3 cx sai

July 19, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HnhChcNguy

Is tuesday

September 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hieuchi25n

"Thứ 3" sai bởi vì nếu ghi thứ 3 có thể là cái gì đó xếp thứ 3 chứ không phải ngày "thứ ba"

November 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/phandp

hôm nay là thứ 3 không đúng ::(

February 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/VanCongThu

Why?

April 9, 2019

https://www.duolingo.com/profile/cutisea

tại sao ghi số add lại không đồng ý nhỉ? Của mình là hôm nay là thứ 3. khác số thôi mà khó khăn quá.

November 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

bạn thấy tiếng Anh người ta viết Tuesday hay người ta viết số 3 . Bạn nên nhớ Tuesday trong tiếng Anh hay "thứ Ba" trong tiếng Việt là tên riêng . bạn phải viết hoa . Bạn hãy đọc tất cả văn bản tài liệu hay báo chí có ai viết "thứ 3" không ?? Người ta chỉ viết "thứ Ba" thôi . Bạn cũng nên viết như vậy . tôi thấy chả có gì là khó khăn khi viết "Thứ Ba" thay vì "thứ 3"

December 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/CrThanhT1

Nói như bạn, sao k viết là "thứ ba" bằng tiếng anh bằng số thứ tự, nch k căn cứ nhé

May 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Ginases

Ngày hôm nay là thứ ba cũng đúng mà?

June 25, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.