"Bố của bạn như thế nào?"

Dịch:How is your father?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VKiu

chọn cả 2 how is your dad? và how is your father? không đúng hả bạn/

4 năm trước

https://www.duolingo.com/davidvietnam

correct, because it has the same meaning.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/bao889

Câu này nghĩa là sao? Dùng: Does your father look like? có được không?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.