Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bữa tối là cá."

Dịch:The dinner is fish.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thutranh

bữa tối có món cá

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyLock

dinner is fish

4 năm trước