"Bữa tối là cá."

Dịch:The dinner is fish.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thutranh

bữa tối có món cá

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyLock

dinner is fish

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.