"And you?"

Dịch:Còn bạn?

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DungNP4

Và bạn ? cũng phải đúng chứ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dolphindl03

trời ơiiii >_< sai cái ạch !! nhưng mình nghĩ "còn bạn" thì chính xác hơn :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kinpham001

@@ và bạn ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/newstart_03

chuan

4 năm trước

https://www.duolingo.com/newstart_03

;) :) >_<

4 năm trước

https://www.duolingo.com/newstart_03

chan

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dangthanhbinh29

Sao "còn các ban"laij không đúng nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/SallyLaura

Các bạn là số nhiều mà.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTran205408

Và bạn dịch sát nghĩa ko đúng chời

4 năm trước

https://www.duolingo.com/trungduy6

TRỜI OWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII CÁI NÀY Y NHƯ LÀ VÁ ÉP XE Í

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.