"Một chút"

Dịch:The bit

June 25, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Albantar

Một chút should be "a bit", not "the bit", I think...

August 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/neiht20

I agree...

August 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NguynDuyNhat34

sao không dùng a bit mà lại là the bit nhỉ?

June 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/neiht20

Ừ, "The bit" là sai, "A bit" thì đúng... Một=A

July 30, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.