Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The day"

Dịch:Ngày

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tr_ngg2

cái ngày

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MissTrinh

me too :)

4 năm trước