"Chúng tôi đã tìm thấy cội nguồn của vấn đề."

Dịch:We found the root of the problem.

June 25, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/quoctien82

we found the root of issue

November 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

Me too and wrong. :'(

July 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HenryTran123

Me too and wrong

July 24, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HenryTran123

:(((((((

July 24, 2019

https://www.duolingo.com/profile/vubang279021898

Me too and wrong

August 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/tr_ngg2

we found the source of the problem

June 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/HuyLock

we found the source of the problem sao ko dc

August 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/David_Enjo

the source of the problem?

December 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/con941682

we found the root of the issue?

June 15, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.