Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đã tìm thấy cội nguồn của vấn đề."

Dịch:We found the root of the problem.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tr_ngg2

we found the source of the problem

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyLock

we found the source of the problem sao ko dc

4 năm trước

https://www.duolingo.com/quoctien82

we found the root of issue

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 25
  • 16
  • 10
  • 311

Me too and wrong. :'(

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/David_Enjo

the source of the problem?

3 năm trước