"Sợi dây màu đỏ là cho cái động cơ."

Dịch:The red string is for the engine.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kaito2819

Sao một lúc động cơ là engine lúc là motor???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Bọn mình đang cố gắng cập nhật tất cả kết quả có thể cho mỗi câu.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.