"Sợi dây màu đỏ là cho cái động cơ."

Dịch:The red string is for the engine.

June 25, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kaito2819

Sao một lúc động cơ là engine lúc là motor???

June 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Bọn mình đang cố gắng cập nhật tất cả kết quả có thể cho mỗi câu.

June 26, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.