"เขาติดคุก"

แปลว่า:He is in prison.

October 31, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

ทำไมเฉลย He is in jail

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย