Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/quyettlh

Nâng cấp

Minh hi vọng trang web sẽ nâng cấp, thay đổi tình hình. Cách dịch còn cức nhắc, chưa linh hoạt. Có lúc lỗi mà không rõ lý do. Đôi lúc sử dụng cảm thấy hơi bực mình.

4 năm trước

0 Nhận xét