"ฉันเห็นช้าง"

แปลว่า:I see elephants.

November 1, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wittie5

บอกด้วยว่าช้างหลายตัว


https://www.duolingo.com/profile/wittie5

The question is not clearly

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย