"ฉันเห็นช้าง"

แปลว่า:I see elephants.

November 1, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wittie5

บอกด้วยว่าช้างหลายตัว


https://www.duolingo.com/profile/Pathompong13

Elephants ควรเป็นช้างหลายตัวนะครับแก้ไขด้วย


https://www.duolingo.com/profile/wittie5

The question is not clearly


https://www.duolingo.com/profile/GAP965283

ควรแจ้งด้วยนะครับ ว่าช้างหลายตัวหรือช้างหนึ่งตัว


https://www.duolingo.com/profile/Rangsan1985

I see elephant. = ฉันเห็นช้าง I see elephants.=ฉันเห็นช้างหลายตัว


https://www.duolingo.com/profile/Maiko506317

อันนี้ควรเป็นช้างหลายตัวนะคะ​ รบกวนแก้ไขด้วยค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย