"Một bữa ăn"

Dịch:A meal

June 26, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KaPanndaa

tại sao dùng the kh đc nhĩ

July 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/HongQucHuy2

A là 1 mà bạn

March 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/MachThaiLai_11

mk cũng có thắc mắc giống bạn..

August 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nguyn940777

Mình cũng vạy

April 17, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Mr_Joker_09

mình cũng nghĩ vậy

August 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Manicj12

mình cũng nghĩ vậy, không hiểu.

August 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MinhTheMafia

ở đây có "a" nghĩa là một chứ không phải "the" bạn nhé!

January 3, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DAOANH20

Đúng đấy

August 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Ngocyoonah

Nỏ hỉu lun

June 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Germany_DG

may cau truoc no dich the cung duoc. den cau nay eo duoc :3

October 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/HarukaHaya

Ra v

July 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/rD2qxPjr

ban oi ch minh hoi tai sao lai dung A ma khong dung The

December 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hung632548

meal và meat đọc sao thấy giống nhau

January 28, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.