"They are at work."

Dịch:Họ đang ở chỗ làm.

June 26, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NQ3

họ thì ở chỗ làm ?!

March 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/KhnhTnCao

khi nào work là danh từ, khi nào là động từ?

November 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Duyn85168

Theo mình nghĩ nếu là danh từ phải có chữ "the" mà ta

March 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HeartedMar

Mọi người help. Tình thế là trong câu nói không biết khi nào bắt buộc phải dùng mạo từ The. Ai biết giúp vs. Vd: I make soup for "the" staff Thiếu the là sai liền....

January 24, 2017

https://www.duolingo.com/profile/_minh_tuu

Nghề nghiệp là có "THE" á bạn :))

May 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/MaiH583492

Bạn biết staff đó cụ thể là nh ai thì phải dùng the. Còn nếu nói staff chung chung thì ko dùng nhé

August 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

We are at work, We are at work, We are at work, We are at work, We are at work, We are at work, We are at work, We are at work

June 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Nam_Ta

họ ở chỗ làm không đúng sao Ad

June 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/mark232036

thiếu tobe cậu

October 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/sonvh1308

They stay at work dc ko admin

August 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguynHuNam7

Nghe at như as đấy

June 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Hi11no

họ ở công trường cũng đúng chứ nhỉ?

December 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Huan_Tran

Họ ở công trường

July 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã: 3WFF6R để học với team Việt Nam nha!

February 12, 2019

https://www.duolingo.com/profile/nguyentrantrong

Họ đang ở chỗ làm việc

March 17, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.