"WhenisMonday?"

Dịch:Khi nào là thứ Hai?

4 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/superhacker

khi nào thì thứ hai? cũng ok mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HelenSelena

thứ 2 với thứ hai cái này gống nhau mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tuyendoan1994

bạn phải viết bằng chữ trong duo k dùng số sai là phải jo

4 năm trước

https://www.duolingo.com/soulofheaven

người ta đọc từ "monday" nghe lạ quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DangNhatQuang

Bao giờ thì đến thứ hai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KimQuyn2

Lúc thì thứ 2 lúc thi thứ̀ hai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HanhMac1

Thứ 2 là khi nào? cũng k đc sao??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhTrnThc

Hôm nào là thứ hai cũng sai hả

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hathuy310

thứ 2 với thứ hai giống nhau mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Athena235301

Bao giờ đến thứ hai cũng đươc mà?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/songdonggun

Khi nào vào thứ hai cũng được mờ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thaocute

khi nào thứ hai cũng bị sai ah

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungPhamV

Khi nào đến thứ hai cũng sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thuthao29121998

thứ hai khi nào không được à?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.