Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi ngủ trong bữa trưa."

Dịch:I sleep during lunch.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/voixanh

"I sleep dring lunch" theo mình dịch ra là "tôi ngủ trong suốt bữa trưa", nhưn "tôi ngủ trong bữa trưa" có thể hiểu là "tôi ngủ trong suốt bữa trưa" những cũng có thể là "tôi ngủ một lúc trong bữa trưa". vậy nếu chỉ ngủ một lúc nhưng muốn dùng câu " I sleep (one word) lunch" thì có được không và được thì là từ gì?

4 năm trước