"Tôi ngủ trong bữa trưa."

Dịch:I sleep during lunch.

June 26, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/voixanh

"I sleep dring lunch" theo mình dịch ra là "tôi ngủ trong suốt bữa trưa", nhưn "tôi ngủ trong bữa trưa" có thể hiểu là "tôi ngủ trong suốt bữa trưa" những cũng có thể là "tôi ngủ một lúc trong bữa trưa". vậy nếu chỉ ngủ một lúc nhưng muốn dùng câu " I sleep (one word) lunch" thì có được không và được thì là từ gì?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.