"They read the books."

Dịch:Họ đọc những cuốn sách.

June 26, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Quocuy123456

hầy

August 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thanhtu123

mạo từ "The" và "a" không đặt trước danh từ số nhiều mà , sao họ đọc là "The Books" được.

June 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Danghongnhung

tại sao phần nghe lại là "they read a books" nhỉ? Bạn sửa thành "the books" thì đúng hơn đấy.

July 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/halinh123456

nếu bạn nghe rõ hơn bạn sẽ biết phần nhge là''they read the books.''

September 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/QuyetQuyen

dịch là học đọc nhiều sách được không?

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/haoqui

S "read" fát âm đầu zốg âm "m" qá z ad.

September 20, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.