"They read the books."

Dịch:Họ đọc những cuốn sách.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Quocuy123456

hầy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtu123

mạo từ "The" và "a" không đặt trước danh từ số nhiều mà , sao họ đọc là "The Books" được.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Danghongnhung

tại sao phần nghe lại là "they read a books" nhỉ? Bạn sửa thành "the books" thì đúng hơn đấy.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/halinh123456

nếu bạn nghe rõ hơn bạn sẽ biết phần nhge là''they read the books.''

4 năm trước

https://www.duolingo.com/QuyetQuyen

dịch là học đọc nhiều sách được không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/haoqui

S "read" fát âm đầu zốg âm "m" qá z ad.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.