"Cô ấy có nước."

Dịch:She has water.

4 năm trước

34 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DanhDanhNoHoa

Sao ko lại là She has the water

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BinH143896

She là số ít nên phải dùng has

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgLPhngVy1

cảm ơn anh

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/MaiCactus

Nhưng water ko đếm đc mà nhỉ.

1 ngày trước

https://www.duolingo.com/akiratang

nuoc k xac dinh cac ban ak

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenphuong1996

she is water vs she's water khác nhau chổ nào mà cho sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Gianghanthuyen

's có nghĩa nữa là ''của'' ;)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamMinhTins

đúng khi đó 's đứng sau danh từ chỉ người và sau nó là từ chỉ vật đại loại như Gianghanthuyen's hair is beautyfull

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChmVoMa

Like

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuanlam0806

is = có ????? bệnh à ..

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hitamin

She has water

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DngThanh12

Cha cho nao ca

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tve_000

has,have,the,he,she,it....khó phân biệt cụ thể cho người mới học,mong các bạn cố gắng giải thích rỏ ràng chút nhé

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nghe13

Ss

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vuvwhy

Vâng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vuvwhy

ấn đi vào

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoaThinPh

Ngta ko bít thì hỏi th lm j mà chửi dữ v, sau này ai dám hỏi.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiCactus

Chuẩn

1 ngày trước

https://www.duolingo.com/Naruto2606

u

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThangNguye972544

She he it dùng has. Còn we they i thi dùng have hả bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LinNguyn655046

has dùng cho số ít : he she it , have dùng cho số nhiều : i we you they

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/Cittavan

Ok

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VThiVyAnh

phai la she has a hay the water moi dung

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngThy680849

Water là nước, danh từ k đếm được nên k có mạo từ (a, an) trước bạn ạ

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThanhNgn324579

Mình cũng bị sai chỗ đó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoanghiep759548

Thôi đéu hiểu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hngnguyn91956

ghi she has drink mà cũng sai nữa ghét quá!.....

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Mei728077

Tại sao không phải the she has water

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/VyfmvE

Khi nào dùng has và khi nào dùng have vậy ạ?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngThy680849
  • I, we, they, you, tên hai người trở lên + have
  • She, he, it, tên 1ng + has
5 tháng trước

https://www.duolingo.com/phmcaok

Phải là she have water chứ

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhamMinhTins

Have dùng cho I/You/We/They

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenNgan492130

has và have khác nhau thế nào ad

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/LinNguyn655046

has dùng cho số ít : he she it , have dùng cho số nhiều : i we you they

1 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.