"Cô ấy có nước."

Dịch:She has water.

4 năm trước

55 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DanhDanhNoHoa

Sao ko lại là She has the water

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BinH143896

She là số ít nên phải dùng has

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgLPhngVy1

cảm ơn anh

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/GTAVonline2

Do mày ngu quá mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nil457024

bạn ơi , người kg giỏi mới cần học nhé . riêng bạn cảm thấy giỏi thì im.mồm dùm

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/akiratang

nuoc k xac dinh cac ban ak

4 năm trước

https://www.duolingo.com/GTAVonline2

Dậy mày đéo biết à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenphuong1996

she is water vs she's water khác nhau chổ nào mà cho sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Gianghanthuyen

's có nghĩa nữa là ''của'' ;)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamMinhTins

đúng khi đó 's đứng sau danh từ chỉ người và sau nó là từ chỉ vật đại loại như Gianghanthuyen's hair is beautyfull

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgLPhngVy1

b rồi c ơn bạn

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChmVoMa

Like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuanlam0806

is = có ????? bệnh à ..

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hitamin

She has water

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GTAVonline2

Sũa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DngThanh12

Cha cho nao ca

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GTAVonline2

Một thằng ngu chia sẻ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GTAVonline2

Một thằng ngu lên tiếng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/naJtEN1

Tao không phải là thằng

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/tve_000

has,have,the,he,she,it....khó phân biệt cụ thể cho người mới học,mong các bạn cố gắng giải thích rỏ ràng chút nhé

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nghe13

Ss

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vuvwhy

Vâng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vuvwhy

ấn đi vào

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoaThinPh

Ngta ko bít thì hỏi th lm j mà chửi dữ v, sau này ai dám hỏi.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Naruto2606

u

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThangNguye972544

She he it dùng has. Còn we they i thi dùng have hả bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Cittavan

Ok

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VThiVyAnh

phai la she has a hay the water moi dung

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngThy680849

Water là nước, danh từ k đếm được nên k có mạo từ (a, an) trước bạn ạ

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThanhNgn324579

Mình cũng bị sai chỗ đó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoanghiep759548

Thôi đéu hiểu

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/hngnguyn91956

ghi she has drink mà cũng sai nữa ghét quá!.....

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Mei728077

Tại sao không phải the she has water

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/VyfmvE

Khi nào dùng has và khi nào dùng have vậy ạ?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngThy680849
  • I, we, they, you, tên hai người trở lên + have
  • She, he, it, tên 1ng + has
3 tháng trước

https://www.duolingo.com/phmcaok

Phải là she have water chứ

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhamMinhTins

Have dùng cho I/You/We/They

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenNgan492130

has và have khác nhau thế nào ad

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/khmerdo

she have water

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hellsangelhg

đối với he, she, it động từ phải chia bạn ơi. Cụ thể have ở đây chia thành has

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcNhnT

Has ban oi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Gianghanthuyen

''have'' dùng cho ''I,You,We,They''

2 năm trước

https://www.duolingo.com/voc10

Cô ấy có nước thì mới đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AoiKiriya1

sao ko phải là she has a warter

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoaThinPh

Nước ko đếm đc nha bn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhucHoang18

Sao ko pai have

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoaThinPh

She là sự ít

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoaThinPh

Số ít

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhO3Ez

Have dùng cho I,you,we,they Has dùng cho he,she,it (chia động từ ngôi thứ 3 số ít tức là một người được nhắc đến trong đoạn hội thoại đang diễn ra)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuyenlongbong

Cô ấy có nước, ở đây ai có nước ko?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/GTAVonline2

Cc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/linhdainhan

sao lại have là sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ctn9x

has dùng cho ngôi t3 số ít bạn ạ ( She, he, it), các ngôi còn lại ms dùng have

4 năm trước

https://www.duolingo.com/linhdainhan

thanks you ^^

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tttun

Cám ơn

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.