"Họ rất nổi tiếng."

Dịch:They are very popular.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyenbangvait

Mình nghĩ "They are so famous" cũng đúng mà.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/luckyuk

tại sao famous lại sai. Mod sửa lại đi.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhLu9

Đúng rồi ! ^^ ^^ ^_^ ☺☺☺

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HThoMy2

Mình famous hợp nhất

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Huong535991

Popular ko có nghĩa là nổi tiếng đâu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Huong535991

Add có nhiều lỗi sai quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cZLHX

Popular là phổ biến mà

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/yoyora2

Cha no chu

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/musicismylifenb

câu này không hợp lý cho lắm

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.