"Whatisyourquestion?"

Dịch:Câu hỏi của bạn là gì?

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhTranT

ơ! mình tưởng sau tobe thêm ---s?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

sau to be thường là tính từ chỉ trạng thái hoặc danh từ để miêu tả chủ ngữ mà bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhTranT

mình thấy trong Đại từ sở hữu. phần dịch nghĩa "yours, mine, ours..." nó ghi "...đứng sau động từ to be"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

à đó không phải là thêm s mà là, như bạn nói, gọi là đại từ sở hữu. tiếng Anh có tính từ sở hữu (my, his, her, our, your, their) được dùng như chức năng của một tính từ đứng trước danh từ và đại từ sở hữu (mine, his, hers, ours, yours, theirs). ý nghĩa của hai loại từ như nhau, nhưng ngữ pháp/cách dùng khá khác biệt.

với tính từ sở hữu, nó đứng trước danh từ: my book, her book -> this is my book, that is her book, hoặc có thể dùng ở bất kì trường hợp nào (miễn là đứng trước danh từ)

còn đại từ sở hữu, chỉ thể theo sau to be: this book is mine, that book is hers (bạn KHÔNG thể nói "this book is my", vậy là SAI vì theo sau không có danh từ)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

câu trên, vì question là danh từ, thì your đứng trước nó phải là tính từ sở hữu, nếu nói what is yours question là SAI.

song, bạn có thể nói: what question is yours?, câu này ĐÚNG.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhTranT

oh! cảm ơn bạn!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lyly1810

cho t hỏi khi nào thì dùng DO,DOES nhỉ?....mấy câu trc toàn thay cau hoi What thi đi vs DO, DOES...s câu này lai là IS

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthanh98

bạn hỏi cái gì cũng sai à

4 năm trước

https://www.duolingo.com/akiranin

sao đọc mình nghe từ your sang you nhỉ ???

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.