"They live in a little village in England."

Dịch:Họ sống trong một ngôi làng nhỏ ở Anh.

June 26, 2014

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kittylucy2004

Họ sống ở một ngôi làng nhỏ ở nước Anh. "Ở" không được chấp nhận ư?

June 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/kenboy2288py

họ sống ở một ngôi làng nhỏ nước anh

June 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbangvait

"live" đôi khi nghe họ đọc như là "like" vậy : (

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nvtun

"live" ở đây đọc sai rồi, nghe như "live" danh từ, trong khi ở đây là động từ

October 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/diennguyenxuan

.... thuộc nước anh cũng được mà

March 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Duongdohoang

chắc hẳn đang nói đến William Shakespeare và Anne Hathaway :)

July 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/lannguyenp

nghe khong ra luon .chet mat

October 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hoshimija_ichigo

họ sống trong ngôi làng nhỏ ở nước anh thì khác gì nhỉ ???????

October 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Gii.Gii.21

chúng tôi sống trong một làng nhỏ ở nước anh thì sau đâu mà ghét cái duolingo này quá

November 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ThanhPhan10

Họ sống trong một ngôi làng nhỏ ở Anh.

December 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/thanh611090

Ở anh và ở anh quốc khác nhau thế nào

March 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SBvfS

Chỉ nghe thôi thì ko thể biết nói cái gì

March 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/VuxxMy

Thiếu mạo từ "a" rồi sai nguyên câu :(((

November 5, 2018

https://www.duolingo.com/profile/huong171622

Đọc nhanh quá nên có cấp độ vừa phải để người học nghe được thì mới phát âm chuẩn được

July 23, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.