"I use a chair."

Dịch:Tôi dùng một cái ghế.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dolllardolllar

use = dùng = SỬ DỤNG

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhNguyen601389

Sao mình trả lời dùng lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThieuVanThanh

Minh tra lời là sử dụng cũng sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Trngcngqun

Kì vậy

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/lumi2323

Ơ : tôi dùng 1 cái ghế. Như vậy sai sao

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.