Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I use a chair."

Dịch:Tôi dùng một cái ghế.

0
4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dolllardolllar

use = dùng = SỬ DỤNG

4
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhNguyen601389

Sao mình trả lời dùng lại sai

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThieuVanThanh

Minh tra lời là sử dụng cũng sai

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Trngcngqun

Kì vậy

0
Trả lời8 tháng trước

https://www.duolingo.com/lumi2323

Ơ : tôi dùng 1 cái ghế. Như vậy sai sao

0
Trả lời3 tháng trước