Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Trong nhiều năm"

Dịch:For years

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/voixanh

Mình dịch là "In many years" cùng đúng mà, xem phim thấy toàn dịch như vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/levancao

For the years, tai sao khong co chu THE

3 năm trước

https://www.duolingo.com/OBBE-PD

Tại sao dùng In years lại sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LienDam1

T dug in years dug ma

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SonPhan5

Khó hiểu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Quan_Nguyen.1997

"in the years" sao lại sai nhỉ

2 tháng trước