"Trongnhiềunăm"

Dịch:For years

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/voixanh

Mình dịch là "In many years" cùng đúng mà, xem phim thấy toàn dịch như vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/levancao

For the years, tai sao khong co chu THE

3 năm trước

https://www.duolingo.com/OBBE-PD

Tại sao dùng In years lại sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LienDam1

T dug in years dug ma

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SonPhan5

Khó hiểu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Quan_Nguyen.1997

"in the years" sao lại sai nhỉ

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.