1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Trong nhiều năm"

"Trong nhiều năm"

Dịch:For years

June 26, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/voixanh

Mình dịch là "In many years" cùng đúng mà, xem phim thấy toàn dịch như vậy


https://www.duolingo.com/profile/OBBE-PD

Tại sao dùng In years lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/LienDam1

T dug in years dug ma


https://www.duolingo.com/profile/levancao

For the years, tai sao khong co chu THE


https://www.duolingo.com/profile/Quan_Nguyen.1997

"in the years" sao lại sai nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/Trang291297

For the years sao lại sai nhỉ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.