Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He works at a restaurant along the coast."

Dịch:Anh ấy làm việc trong một nhà hàng dọc bờ biển.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhatpv1

Anh ấy làm việc tại một nhà hàng dọc theo bờ biển.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Bị bắt sai vì dư chữ "theo" !

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyenVitamin

Anh ấy làm việc ở một nhà hàng dọc theo bờ biển

4 năm trước

https://www.duolingo.com/s2iloveyou

anh ấy làm việc tại một nhà hàng dọc bờ biển

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Ndanghung

Anh ấy làm ở một nhà hàng ven biển :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ItanNgok

t cũng vậy và đáp án sai, bó chim

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lequangtrung

Along còn có nghĩa là "bên cạnh" cơ mà?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynKhanh995270

Quá ư là tào lao.. không thể hiểu nổi.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhimLThanh

Anh ấy làm việc tại nhà hàng gần bờ biển

4 tháng trước