"Cậu bé viết lên sân."

Dịch:The boy writes on the ground.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhatpv1

The boy writes on the yard.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.