Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cậu bé viết lên sân."

Dịch:The boy writes on the ground.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhatpv1

The boy writes on the yard.

4 năm trước