"Cậu bé viết lên sân."

Dịch:The boy writes on the ground.

June 26, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/nhatpv1

The boy writes on the yard.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.