"Ten years have passed since he died."

Dịch:Mười năm đã trôi qua từ khi ông ấy mất.

June 26, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/maxdang1909

10 nam da qua tu khi anh ay da chet ma sai à

May 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Phuowngle

Đã mười năm trôi qua có khác gì mười năm đã trôi qua không

July 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguynDuyTn

"mười năm đã qua từ khi anh ấy chết" có gì sai không vậy??

June 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nam_Ta

me too

August 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thu669243

Me too

June 20, 2019

https://www.duolingo.com/profile/hoangmy2107

tui cũng thấy giống Phuowngle

March 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HuongDuong7

10 năm đã trôi qua kể từ khi anh ấy mất . Sai à?

August 19, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.