Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He writes them a book."

Dịch:Anh ấy viết cho họ một quyển sách.

0
4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhiNguyen2402

Anh ấy viết một quyển sách cho họ

1
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/Tunxdois

"Anh ấy viết một cuốn sách cho họ" thì sao?

1
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhTrngMa

tại sao lại không chọn được từ vậy ad ?

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/DoanhPhng

Anh ấy viết một quyển sách cho họ

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhKeo

ở đây nhiều cái dịch nghĩa khó hiểu thế nhỉ? a ấy viết 1 quyển sách cho họ thì sao mà k đc???

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/quocbao1501

ko chấp nhận chữ số 1

1
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/Jinnyha

He writes a book for them

0
Trả lời3 năm trước