"He writes them a book."

Dịch:Anh ấy viết cho họ một quyển sách.

June 26, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/PhiNguyen2402

Anh ấy viết một quyển sách cho họ

June 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Tunxdois

"Anh ấy viết một cuốn sách cho họ" thì sao?

June 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/DanhTrngMa

tại sao lại không chọn được từ vậy ad ?

June 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/DoanhPhng

Anh ấy viết một quyển sách cho họ

June 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/LinhKeo

ở đây nhiều cái dịch nghĩa khó hiểu thế nhỉ? a ấy viết 1 quyển sách cho họ thì sao mà k đc???

July 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/quocbao1501

ko chấp nhận chữ số 1

August 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Jinnyha

He writes a book for them

November 12, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.