"She puts the clothes on the bed."

Dịch:Cô ấy đặt quần áo lên giường.

June 26, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kengin1410

cô ấy để quần áo trên giường

June 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ManhThangHoang

bị sai lỗi chính tả tiếng Việt ;( hehe

June 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phamngocan3

'put..on' là 'mặc' mà

August 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/HungNgHan

Cô ta bỏ quần áo trên giường ngủ. sai :(

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DuongHaiNam2110

cô ấy đặt quần áo trên giường. Sai?

July 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/PhanTng13

"cô ấy đặt bộ đồ trên giường" được không ta

August 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TranViet584728

Cô ây đặt quần áo lên giường và .........

June 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Nguyen465854

Cô ay coi quan ai tren giuong nghe hay hon

July 24, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Nguyen465854

She takes off the clothes on the bed

July 24, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.