Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She puts the clothes on the bed."

Dịch:Cô ấy đặt quần áo lên giường.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kengin1410

cô ấy để quần áo trên giường

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

bị sai lỗi chính tả tiếng Việt ;( hehe

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phamngocan3

'put..on' là 'mặc' mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HungNgHan

Cô ta bỏ quần áo trên giường ngủ. sai :(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongHaiNam2110

cô ấy đặt quần áo trên giường. Sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanTng13

"cô ấy đặt bộ đồ trên giường" được không ta

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TranViet584728

Cô ây đặt quần áo lên giường và .........

3 tháng trước