Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have her."

Dịch:Chúng tôi có cô ấy.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tronghungd

mình sai vì nhầm từ her là cô ấy thành anh ấy

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/TunMinh382925

Cái ấy mình cx hay nhầm

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynThKhn901516

mình ko nghe rõ lắm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thnh358815

"chúng tôi có cô ấy" chắc bóc lịch tập thể :))

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/v9cSb41w

mk sai vì chị ấy cô ấy bà ấy từ điển nó giống nhau mà trong này nó lại khác nhau sahara lời

6 ngày trước

Thảo luận liên quan