Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have her."

Dịch:Chúng tôi có cô ấy.

0
4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tronghungd

mình sai vì nhầm từ her là cô ấy thành anh ấy

1
Trả lời6 tháng trước

https://www.duolingo.com/TunMinh382925

Cái ấy mình cx hay nhầm

0
Trả lời1 tháng trước

https://www.duolingo.com/tronghungd

mình sai vì nhầm từ her là cô ấy thành anh ấy

1
Trả lời6 tháng trước

https://www.duolingo.com/TunMinh382925

Cái ấy mình cx hay nhầm

0
Trả lời1 tháng trước

https://www.duolingo.com/tronghungd

mình sai vì nhầm từ her là cô ấy thành anh ấy

1
Trả lời6 tháng trước

https://www.duolingo.com/TunMinh382925

Cái ấy mình cx hay nhầm

0
Trả lời1 tháng trước

Thảo luận liên quan