"Is it cultural?"

Dịch:Nó có tính văn hóa không?

June 26, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/canhpham

nó có tinh thần văn hóa không?


https://www.duolingo.com/profile/VHoiSang

Nó thì có tính văn hóa à" fail... Buồn thiệt chớ!


https://www.duolingo.com/profile/dinhnguyenxda

Nó có phải là nền văn hóa?


https://www.duolingo.com/profile/ChungServant

nó là văn hóa không. có được không vậy?


https://www.duolingo.com/profile/hoangpop

nó có văn hóa? mình nghĩ nên đưa vào đáp án!


https://www.duolingo.com/profile/Kwanlan

nó là văn hóa?


https://www.duolingo.com/profile/haidinh1994

mình cũng viết vậy mà sai mãi


https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Dịch như bạn thì "văn hóa" là danh từ rồi, nghĩa là khi dịch ngược sang tiếng Anh thì sê là: "Is it culture?". Còn đề bài thì cultural là tính từ nên dịch là "có tính văn hóa" là hợp lý nhất.


https://www.duolingo.com/profile/kathy_kid

nó có là văn hóa không?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.