"Is it cultural?"

Dịch:Nó có tính văn hóa không?

June 26, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/canhpham

nó có tinh thần văn hóa không?


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Chào bạn, trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn.


https://www.duolingo.com/profile/VHoiSang

Nó thì có tính văn hóa à" fail... Buồn thiệt chớ!


https://www.duolingo.com/profile/dinhnguyenxda

Nó có phải là nền văn hóa?


https://www.duolingo.com/profile/ChungServant

nó là văn hóa không. có được không vậy?


https://www.duolingo.com/profile/hoangpop

nó có văn hóa? mình nghĩ nên đưa vào đáp án!


https://www.duolingo.com/profile/Kwanlan

nó là văn hóa?


https://www.duolingo.com/profile/haidinh1994

mình cũng viết vậy mà sai mãi


https://www.duolingo.com/profile/phuong696

Dịch như bạn thì "văn hóa" là danh từ rồi, nghĩa là khi dịch ngược sang tiếng Anh thì sê là: "Is it culture?". Còn đề bài thì cultural là tính từ nên dịch là "có tính văn hóa" là hợp lý nhất.


https://www.duolingo.com/profile/kathy_kid

nó có là văn hóa không?


https://www.duolingo.com/profile/Kingenglis12

Nó có văn hóa không ai thấy đúng giơ tay


https://www.duolingo.com/profile/HuyHoangda

Đọc làm sao?


https://www.duolingo.com/profile/ThaoVy26062606

Đọc sao vậy mấy bạn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.