"Is it cultural?"

Dịch:Nó có tính văn hóa không?

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/canhpham

nó có tinh thần văn hóa không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VHoiSang

Nó thì có tính văn hóa à" fail... Buồn thiệt chớ!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhnguyenxda

Nó có phải là nền văn hóa?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/chungtl9x

nó là văn hóa không. có được không vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangpop

nó có văn hóa? mình nghĩ nên đưa vào đáp án!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bushcho

Cultural

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bushcho

Doc lam sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Kwanlan

nó là văn hóa?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haidinh1994

mình cũng viết vậy mà sai mãi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Dịch như bạn thì "văn hóa" là danh từ rồi, nghĩa là khi dịch ngược sang tiếng Anh thì sê là: "Is it culture?". Còn đề bài thì cultural là tính từ nên dịch là "có tính văn hóa" là hợp lý nhất.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/kathy_kid

nó có là văn hóa không?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.